Skip to content

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Peter Roovers Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van Peter Roovers Fotografie, en/of omdat u deze zelf aan Peter Roovers Fotografie verstrekt. Peter Roovers Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres

Waarom Peter Roovers Fotografie gegevens nodig heeft

Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet kan worden bereikt.

Daarnaast gebruikt Peter Roovers Fotografie uw persoonsgegevens voor het voeren van een gedegen cliënten administratie.

Hoe lang bewaart Peter Roovers Fotografie gegevens

Uw gegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard indien er geen overeenkomst met is u c.q. tot stand komt.

Delen met anderen

Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Peter Roovers Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag  op de website. Peter Roovers Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel als mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar peter@peterrooversfotografie.nl. Peter Roovers Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Peter Roovers Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Peter Roovers Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Uw persoonsgegevens worden niet op de website opgeslagen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Peter Roovers Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Peter Roovers Fotografie op via peter@peterrooversfotografie.nlhttps://peterrooversfotografie.nl is de website van Peter Roovers Fotografie.

Peter Roovers Fotografie is als volgt te bereiken: